Zdravý životný štýľ je cool, preto chodím rád do school
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.